“ค่ายจับน้องมาปั้น" ประจำปีการศึกษา 2561
               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดค่ายจับน้องมาปั้น"ประจำปีการศึกษา 2561 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดระหว่างวันที่ 2-3 ส.ค.61 ต้อนรับน้องๆนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมจับน้องมาปั้น ต้อนรับนิสิตใหม่โดยเฉพาะ...เป็นกิจกรรมแสดงสปิริตเชียร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่กับรุ่นน้องได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างความรักสามัคคี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 299 คน