รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ “ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร”


            รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร “ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร”  เนื่องด้วยที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ได้รับรางวัล Excellence Award ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของคนไทยที่ได้รับรางวัลจากงาน Shanghai International Contemporary Art Exchange Exhibition and Workshop 2017 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2560 ณ นครเชี่ยงไฮ้ สาธารณะรัฐประชาชนจีน โดยเป็นการจัดนิทรรศการที่คัดเลือกผลงานศิลปะจากศิลปินทั่วโลกมาจัดแสดงผลงานและการ Workshop วาดภาพประกวดเพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Excellence Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในงาน โดยมี 20 รางวัลจากผู้เข้าร่วม 80 คน 30 ประเทศทั่วโลก  ซึ่งรางวัลดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างมาก 
จำนวนผู้อ่าน 455 คน