บรรยายพิเศษหัวข้อ“การออกแบบโรงเรียนอนุบาล”

         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ“การออกแบบโรงเรียนอนุบาล” ( Kindergarten Design) โดยวิทยากร คุณเอกวัฒน์ พันธาสุ (กรรมการบริหารบริษัท สตูดิโอ อิเดท์ จำกัด) ซึ่งมีคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ก.ย.60  ณ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวนผู้อ่าน 466 คน