พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559
          เมื่อวันที่  31 กรกฏาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ถือเป็นความความภาคภูมิใจของเหล่าบัณฑิตและผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดี โดยในปีนี้ มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งสิ้น จำนวน 164 ราย โอกาสนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน


จำนวนผู้อ่าน 608 คน