นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ชนะเลิศการประกวดออกแบบบ้าน Landy Home Design Contest 2017

          นิสิตสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบบ้าน Landy Home Design Contest 2017 และได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ  จัดโดย บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด  โดยนิสิตได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด มีชื่อผลงาน “ แบบบ้าน รวมใจ” ชื่อทีม Picnic Studio ประกอบด้วยนางสาวจินตนา ดำทรัพย์,นางสาวเนตรนภา แดงศรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และนางสาวนภัสสร วิจารณ์ปรีชา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยมีอาจารย์เอกวัฒน์ พันธาสุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา เป็นที่ปรึกษาโครงการ

           การประกวดออกแบบบ้าน Landy Home Design Contest 2017 รอบก่อนหน้านี้ ได้มีการคัดเลือกผลงานการออกแบบจาก 30 ผลงาน ให้เหลือ แค่ 10 ผลงาน เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยคณะกรรมการได้ตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ แกรนด์โฮม บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย บริษัทฯจะนำผลงานดังกล่าวมาแก้ไขดัดแปลงและต่อยอดทางธุรกิจได้ต่อไปในอนาคตจำนวนผู้อ่าน 1601 คน