ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน โครงการ "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน"
           ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสมทบทุนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จำนวน 532 ดอก ในโครงการ "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


จำนวนผู้อ่าน 351 คน