นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โชว์ไอเดียออกแบบมาสคอสกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
              นางสาวปริญญาพร สอดจันทร์  นิสิตชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ในการประกวดออกแบบมาสคอส "DIP Mascot contest 2017"  โดยมีดร.ดนัย เรียบสกุล และอาจารย์ชวลิต ดวงอุทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้ และ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ประกาศผลการประกวด DIP Mascot contest 2017 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 25 ผลงาน และกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในเดือนกรกฏาคม 2560 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี 
 
              โดยผลงานของนางสาวปริญญาพร สอดจันทร์  เป็นการออกแบบมาสคอสตามแนวคิด เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน  ชื่อผลงาน ภูมิใจ  ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากหุ่นยนต์สมัยใหม่ที่มีขนาดเล็กดูนุ่มนวลน่ารัก และเป็นมิตรเพื่อแสดงออกถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ความพร้อมในการให้บริการส่วนหัวเป็นฟันเฟือง เพื่อแสดงถึงภาระหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่คอยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ ลวดลายตามร่างกายจะมีรูปร่างเป็นหัวลูกศรชี้ขึ้น เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ที่ใช้มาตั้งแต่โบราณ องค์ประกอบทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและภูมิปัญญาของคนไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


จำนวนผู้อ่าน 447 คน