พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอนันต์ต่อแผ่นดินประเทศสยาม ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 322 คน