งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 11 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 291 คน