นิสิตคว้ารางวัล WorldStar Award 2016 (ระดับโลก)
นางสาวชฎานาถ สุวรรณรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล WorldStar Award 2016 ประเภท WorldStar Student Certificates of Recogniton และได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมโครงการประกวด WorldStar Award 2016 (ระดับโลก) “International Packaging Design Student Competition” จัดโดย World Packaging Organisation ( WPO ) โดยมี ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ และอาจารย์พัชรวัฒน์ สุริยงค์ เป็นที่ปรึกษาในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งประกาศผลการตัดสิน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยนางสาวชฎานาถ สุวรรณรัตน์ ได้เป็นตัวแทน 1 ใน 5 ของประเทศไทยที่ผ่านเข้ารอบประกวด WorldStar Award 2016 โดยมีชื่อผลงาน Set of Buddha Altar Table ซึ่งเป็นผลงานที่ นางสาวชฎานาถ สุวรรณรัตน์ เคยได้รับรางวัล AsiaStar Award 2016 ประเภทนักเรียน นักศึกษา พร้อมได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมโครงการประกวด AsiaStar Award 2016 International Awards For Excellence in Packaging จัดโดย Asian Packaging Federation ( APF) Tokyo,Japan ที่ผ่านมา และได้นำผลงานส่งเข้าร่วมโครงการประกวด WorldStar Award 2016 (ระดับโลก) ในลำดับต่อมา ซึ่งการออกแบบผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโต๊ะหมู่บูชา จึงนำแนวคิดของโต๊ะมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่เชิงเทียน กระถางธูป และแจกันดอกไม้ โดยเรียงตามลำดับเหมือนวางอยู่บนโต๊ะหมู่บูชา และออกแบบกราฟิกให้เหมือนห้องพระ ตัวผลิตภัณฑ์นั้นมีการล๊อกโดยใช้กระดาษลูกฟูกลอน B โดยการพับทำเป็นชั้นเพื่อวางผลิตภัณฑ์ และสามารถนำออกมาใช้งานได้ง่าย ตัวกระดาษลูกฟูกที่แกะออกมาแล้วสามารถกำจัดทิ้งได้ง่าย


จำนวนผู้อ่าน 1084 คน