ประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้จัดพิธีประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส ขึ้นโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าขอพรจากอาจารย์อาวุโส ซึ่งอาจารย์อาวุโสในปีนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เฉลิมชัย เงารังษี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์พูนเพิ่ม วัฒนวงษ์คีรี ให้พรแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 132 คน