โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อประเมินและพัฒนาแผนดำเนินงานประจำปี 2559
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อประเมินและพัฒนาแผนดำเนินงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.59 ณ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 266 คน