ข่าวกิจกรรม
Bootstrap Slider
บรรยายพิเศษหัวข้อ "Relationship between and interior in Professional practice"
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ "Relationship between and interior in Professional practice" โดยวิทยากร คุณเมษา นพคุณ Managing Director, Dot Line Plane Co., Ltd. เมื่อวันที่ 1 เม.ย.59 ณ ห้อง Slope ชั้น 3คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 78 คน