คณาจารย์และนิสิตแสดงผลงาน เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 "Nan Arts Festival"
เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน คณาจารย์พร้อมนิสิต ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัดบูทแสดงผลงาน ในเทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 "Nan Arts Festival" โดยมีคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ได้จัดแสดงผลงานด้านกราฟฟิค และบริการวิชาการ อาทิเช่น ภาพพิมพ์ ,ของที่ระลึก ,เขียนภาพเหมือนแลภาพล้อเลียน, เครื่องปั้น นอกจากนี้แล้ว ยังสาธิตการเขียนสีบดเคลือบและให้บริการประชาชน ได้ทดลองเขียนสีเคลือบ มีการเผาสีบดเคลือบและให้ประชาชนสามารถนำกลับบ้านเพื่อเป็นของที่ระลึกอีกด้วย


จำนวนผู้อ่าน 140 คน