ดร.ดนัย เรียบสกุล ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2558
ดร.ดนัย เรียบสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2558 ชื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจำชาตินางงามไทย สำหรับการนำเสนอระดับนานาชาติ และเข้าพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


จำนวนผู้อ่าน 311 คน