นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบปรับปรุงร้านโชห่วย โชว์เสน่ห์ ประจำปี 2559
นิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบปรับปรุงร้านโชห่วย โชว์เสน่ห์ ประจำปี 2559 
ได้แก่ นายจตุพล แก้วคำมา ,นายบุญฤทธิ์  แก้วเกษม และนางสาวอรัญญา วงศ์ชวลิต ซึ่งจากการประกวดครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานประกวดทั้งหมด 60 ทีม 
 และปรากฏว่านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากทั้งหมด 10 ทีม  และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ผลงานที่ชนะเลิศจากการประกวดในครั้งจะนำไปสร้างจริงอีกด้วย จัดโดยบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
เข้าร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบและพิธีรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559  ณ  ศูนย์มิครแท้โชห่วย แม็คโคร  สาขาลาดพร้าว กรุงเทพฯ


จำนวนผู้อ่าน 198 คน