พิธีลงเสาเอก ประจำปี 2558
สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการพิธีลงเสาเอก ประจำปี 2558 โดยจัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ และลงเสาเอก พร้อมทั้งศิษย์เก่าร่วมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังบรรยาย เรื่อง ชีวิตการทำงาน จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.58 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 330 คน