ข่าวกิจกรรม
Bootstrap Slider
แนะแนวการศึกษาประชุมแนะแนวครูโรงเรียนภาคเหนือตอนล่างประจำปี 2558
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดบูทแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุมแนะแนวครูโรงเรียนภาคเหนือตอนล่างประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 ส.ค.58 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 24 คน