เปิดงานโครงการนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 7 (7th DESIGN SHOW) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552


จำนวนผู้อ่าน 83 คน