ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 8 ส.ค.58 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 94 คน