ฺBig cleaning Day 2015
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ฺBig cleaning Day 2015 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกันทำความสะอาดอาคารคณะฯ พร้อมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี ภายในคณะฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.58 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 224 คน