รศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในงาน NU BOOK FAIR 2015
รศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร หัวข้อเรื่อง จากสถาปนิกนักอ่าน สู่นักเขียน ผู้สร้างแรงบันดาลใจ บรรยายในงาน NU BOOK FAIR 2015 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2558 ณ หน้าโรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 228 คน