โครงการศิลปกรรม ครั้งที่ 13
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 13 (Save Add Art Thesis Exhibition) ซึ่งเป็นการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์นิสิตชั้นปีที่4 และแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบของคณาจารย์ ภาคศิลปะและการออกแบบ จัดแสดงในระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุจินต์ จินายนต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ ณ ลานโปรโมชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก


จำนวนผู้อ่าน 116 คน