อาจารย์วราภรณ์ มามี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ออกแบบมาสคอต
อาจารย์วราภรณ์ มามี อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเข้าร่วมประกวดออกแบบมาสคอตศาลปกครอง โดยเข้าร่วมพิธีรับรางวัลกับ ดร. หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้โล่ ประกาศนียบัตร และเงิน 10,000 บาท ในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 58 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


จำนวนผู้อ่าน 190 คน