อาจารย์ทรงพจน์ สายสืบ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลที่ประกอบคุณความดี
อาจารย์ทรงพจน์ สายสืบ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้อำนวยการสถานสถานที่ปรึกษาการบริหารจัดการเทคนิคเพื่อสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ได้รับเกียรติบัตรบุคคลที่ประกอบคุณความดี จากพลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เนื่องในโอกาสที่เป็นผู้ออกแบบสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเถอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องคชรัตน์ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก


จำนวนผู้อ่าน 192 คน