นิสิตสถาปัตย์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบ้าน Natural Style โครงการ “ 3Style 3Design 3Home Chapter2”
นายพิศุทธิ์ นาคชัง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเภทบ้าน Natural Style โดยมีชื่อผลงาน Open Air พร้อมได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และได้ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2557 จากการประกวดโครงการ “ 3Style 3Design 3Home Chapter2” จัดโดย บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ SCG Experience กรุงเทพมหานคร


จำนวนผู้อ่าน 129 คน