สีสัน มหัศจรรย์ เมืองสองแคว
สถานการออกแบบทางศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดโครงการนิทรรศการ “สีสัน มหัศจรรย์ เมืองสองแคว (Amazing Phitsanulok)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียน การสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกในรูปแบบของนิทรรศการที่ตอบสนองต่อรูปแบบการท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยผสานความทันสมัยไปกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพิษณุโลก ทั้งนี้ภายในงานได้มีการแสดงผลงานของนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อ“พิษณุโลกเมืองในฝัน”เมื่อวันที่ 1-3 ส.ค.57 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก


จำนวนผู้อ่าน 104 คน