ข่าวกิจกรรม
Bootstrap Slider
ร่วมพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเนรศวร
ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนิสิต บุคลากร คณะสถาปัตยกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเนรศวร ครบรอบ 24 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ ซึ่ง่ได้เข้ารับมอบของที่ระลึกและ โล่เกียรติยศบุคลากรดีเด่น พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับนายสุเรีย์ มูลกัณฑา ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 29 ก.ค.57 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


จำนวนผู้อ่าน 68 คน