ร่วมพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเนรศวร
ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนิสิต บุคลากร คณะสถาปัตยกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเนรศวร ครบรอบ 24 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ ซึ่ง่ได้เข้ารับมอบของที่ระลึกและ โล่เกียรติยศบุคลากรดีเด่น พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับนายสุเรีย์ มูลกัณฑา ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 29 ก.ค.57 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


จำนวนผู้อ่าน 109 คน