เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ “ นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมประกวดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค.57 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยเนรศวร


จำนวนผู้อ่าน 103 คน