โครงการปัจฉิมนิเทศ และงานเลี้ยงอำลารุ่นพี่ ประจำปีการศึกษา 2556
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และงานเลี้ยงอำลารุ่นพี่ ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ รวมถึงการจัดการแนะนำวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อำลารุ่นพี่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันระหว่างนิสิตรุ่นพี่ที่จะสำเร็จการศึกษาและรุ่นน้อง เมื่อวันที่ 23 ก.ค.57 ณ โรงแรมเครสซิเดน จ.พิษณุโลก


จำนวนผู้อ่าน 177 คน