ข่าวกิจกรรม
Bootstrap Slider
นิสิตออกแบบทัศนศิลป์ คณะสถาปัตย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัลที่2 โครงการ art for the King
ขอแสดงความยินกับนิสิตชั้นปีที่3 วิชาเอกประติมากรรม สาขาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลที่2 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมประกวดโครงการ art for the King จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พ.ค.57 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีชื่อทีมชื่อทีม : Sculpture.NU.3 ได้แก่ นายพลวัฒน์ แกล้ววิกิจ นายปูรณ์ ครบุรี นายกันตภัค อินทร์จันทร์ นางสาววิจิตตรา จำปาสุข นางสาวสมฤทัย ศรีใจป้อ นางสาวศิริพร ศรีภุมมา นางสาวศิริพร จันทร์ดี แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับในหลวง เนื่องด้วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีให้พสกนิกรทั่วประเทศไทยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น การจัดการทรัพยากรทางนํ้า ทรัพยากรทางบก พลังงานทดแทน หรืออื่นๆอีกมากมายที่ท่านสามารถทำให้ประชาชนของท่านมีความสุข โดยที่ท่านไม่เคยบ่นว่าท่านเหน็ดเหนื่อยเพราะท่านเองนั้นก็ตั้งพระทัยที่จะทำให้ประชาชนของท่านจริงๆด้วยใจจริง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เช่น การชลประทาน การพัฒนาดิน การทำฝนเทียม ฯลฯ กลุ่มของพวกเราจึงได้นำเอา พระราชกรณียกิจนี้มาทำเป็นงานประติมากรรม โดยมีรูปทรงเป็นรูปสัญลักษณ์ Infinity ที่แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อสื่อถึงการที่ในหลวงทรงมีแต่ให้พสกนิกรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรม Infinity ซึ่งในทางสากลหมายถึง การไม่สิ้นสุด พระมหากรุณาธิคุณที่ไม่สิ้นสุดที่ไม่รู้จบ (Infinity) วัสดุที่ใช้ • ขวดแก้ว • ดิน • ท่อเหล็กท่อ PVC เหลือใช้ • เศษเหล็ก • พลาสติก นอกจากนี้ ผลงานได้จัดแสดงที่ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 30 พ.ค.57


จำนวนผู้อ่าน 95 คน