นิสิตออกแบบทัศนศิลป์ คณะสถาปัตย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัลที่2 โครงการ art for the King
ขอแสดงความยินกับนิสิตชั้นปีที่3 วิชาเอกประติมากรรม สาขาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลที่2 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมประกวดโครงการ art for the King จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พ.ค.57 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีชื่อทีมชื่อทีม : Sculpture.NU.3 ได้แก่ นายพลวัฒน์ แกล้ววิกิจ นายปูรณ์ ครบุรี นายกันตภัค อินทร์จันทร์ นางสาววิจิตตรา จำปาสุข นางสาวสมฤทัย ศรีใจป้อ นางสาวศิริพร ศรีภุมมา นางสาวศิริพร จันทร์ดี แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับในหลวง เนื่องด้วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีให้พสกนิกรทั่วประเทศไทยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น การจัดการทรัพยากรทางนํ้า ทรัพยากรทางบก พลังงานทดแทน หรืออื่นๆอีกมากมายที่ท่านสามารถทำให้ประชาชนของท่านมีความสุข โดยที่ท่านไม่เคยบ่นว่าท่านเหน็ดเหนื่อยเพราะท่านเองนั้นก็ตั้งพระทัยที่จะทำให้ประชาชนของท่านจริงๆด้วยใจจริง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เช่น การชลประทาน การพัฒนาดิน การทำฝนเทียม ฯลฯ กลุ่มของพวกเราจึงได้นำเอา พระราชกรณียกิจนี้มาทำเป็นงานประติมากรรม โดยมีรูปทรงเป็นรูปสัญลักษณ์ Infinity ที่แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อสื่อถึงการที่ในหลวงทรงมีแต่ให้พสกนิกรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรม Infinity ซึ่งในทางสากลหมายถึง การไม่สิ้นสุด พระมหากรุณาธิคุณที่ไม่สิ้นสุดที่ไม่รู้จบ (Infinity) วัสดุที่ใช้ • ขวดแก้ว • ดิน • ท่อเหล็กท่อ PVC เหลือใช้ • เศษเหล็ก • พลาสติก นอกจากนี้ ผลงานได้จัดแสดงที่ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 30 พ.ค.57


จำนวนผู้อ่าน 132 คน