นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชั้นปีที่ 2 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ชื่อผลงาน คชบงกช และรางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน ทักษิโณทก ในการประกวดกระทงรีไซเคิล ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ณ เซ็ลทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 138 คน