โครงการ ARCH Cup ครั้งที่ 4 (กีฬาภายในคณะ) ประจำปีการศึกษา 2556
ด้วยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการ ARCH Cup ครั้งที่ 4 (กีฬาภายในคณะ) ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 11-16 พ.ย.56 ณ สนามกีฬากลาง ลานกิจกรรม สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ณ ลานกิจกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต


จำนวนผู้อ่าน 108 คน