นิสิตสถาปัตยฯ ได้รับรางวัลเป็นเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก
ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย โคตรภูมิธร นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ และนายเฉลิมชัย อาสายศ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลเป็นเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 15 กันยายน 2556 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมบุคลากร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) พร้อมทั้งได้นำนิสิตต่างชาติเข้าร่วมแสดง และจัดบูธแสดงผลงานเยาวชนที่ได้รางวัลฯ ทั้งหมดจำนวน 13 คน


จำนวนผู้อ่าน 97 คน