โครงการ Open house ครั้งที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ Open House ครั้งที่ 5 “Happy Fighter: FIGHT TO BE BEST WE CAN BE นักสู้ที่มีสุข : สู้เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในเส้นทางของเรา ” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตนำผลงานทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมมาจัดแสดงนิทรรศการ เปิดโอกาสให้ประชาชนและนิสิตที่สนได้สัมผัสและชื่นชมผลงาน ในระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรม Work shop งานด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะและการออกแบบ และทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ทำผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาตราจารย์ดร.สุจินต์ จินายนต์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ทำผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิต


จำนวนผู้อ่าน 123 คน