มน.แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่าย (ระยะที่ 2) โรงเรียนสุโขทัยและโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย
อาจารย์อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม พร้อมนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม NU Roadshow to school : มน.แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่าย (ระยะที่ 2) โรงเรียนสุโขทัยและโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 160 คน