มน.แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่าย (ระยะที่ 2) โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ดร.ภณ วชิระนิเวศ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม พร้อมนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม NU Roadshow to school : มน.แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่าย (ระยะที่ 2) โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 193 คน