โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์พูนเพิ่ม วัฒนวงศ์คีรี อาจารย์อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี อาจารย์ศุภเดชหิมะมาน และ อาจารย์พัชรวัตน์ สุริยงค์ ได้ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา อ.พบพระ จ.ตาก ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2556 โดยร่วมเสวนาประชาคม เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน สอนศิลปะสู่ชุมชน และสำรวจเรือนพื้นถิ่นชาวกะเหรี่ยง เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการเรียน-การสอน รายวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในภาควิชาสถาปัตยกรรมและร่วมกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้าด้วยอีกด้วย


จำนวนผู้อ่าน 95 คน