โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2555
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์ และนิสิต ได้ร่วมโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และโรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 โดยบริการให้คำปรึกษาทางสถาปัตยกรรมชุมชน และสอนศิลปะแก่เยาวชนและผู้สนใจในพื้นที่ให้บริการ


จำนวนผู้อ่าน 101 คน