นิทรรศการ "มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม"
มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ "มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม" ในโอกาสส่งท้ายปี 2554 ณ โถงนิทรรศการ เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2554...


จำนวนผู้อ่าน 103 คน