สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดแสดงผลงานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


จำนวนผู้อ่าน 95 คน