ปัจฉิมนิเทศ การจัดการงานช่าง
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการจัดการงานช่างและผังเมืองขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก


จำนวนผู้อ่าน 102 คน