สงกรานต์คณะฯ 2554
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสขึ้น ซึ่งการสรงน้ำพระพุทธรูปและกราบขอพรถือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ่อนวัยได้แสดงความเคารพนับถือ ได้ขอขมาผู้อาวุโสสำหรับการกระทำอันเป็นการล่วงเกินไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ


จำนวนผู้อ่าน 102 คน