ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษและสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง "ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจ" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คุณสมชนะ กังวารจิตต์ ซึ่งชนะเวทีการประกวดระดับนานาชาติจาก PENTAWARDS 2010 จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เสื้อยืด รางวัลชนะเลิศ GOLD AWARD บรรจุภัณฑ์ประเภท Body ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นได้รับความสนใจและมีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก


จำนวนผู้อ่าน 103 คน