ร่วมจัดนิทรรศการงานประเพณีลอยกระทง เผ่าเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย
เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม และภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานประเพณีลอยกระทง เผ่าเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย ซึ่งการจัดนิทรรสการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนภายในงานจำนวนมาก


จำนวนผู้อ่าน 121 คน