ออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9
ออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 ณ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร


จำนวนผู้อ่าน 91 คน