แถลงข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2553
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์เฉลิมชัย เงารังษี พร้อมด้วยดร.ภณ วชิระนิเวศ หัวหน้าสถานศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมแถลงข่าวประเด็น โครงการอุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 108 คน