ข่าวกิจกรรม
Bootstrap Slider
สถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 20 ปี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์เฉลิมชัย เงารังษี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ขึ้นวางพานพุ่มสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ปี


จำนวนผู้อ่าน 52 คน