แถลงข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์เฉลิมชัย เงารังษี พร้อมด้วยดร.ภณ วชิระนิเวศ หัวหน้าสถานศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมแถลงข่าวประเด็น การปรับปรุงทัศนียภาพวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก และโครงการอบรมสถาปัตยกรรมรุ่นเยาว์ เรื่อง "เสน่ห์ คุณค่า ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมสองแคว" โดยจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 98 คน