การประชาสัมพันธ์การประกวด ThaiStar 2010
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2553: ThaiStar 2010 ภายใต้หัวข้อ Green Packaging บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเซียหรือ "AsiaStar 2010" ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


จำนวนผู้อ่าน 98 คน